Menu

Brigada-Eskwela 2020

Sa tulong ng SDO – Malabon at alinsunod sa adihikain ng Department of Education, at ayon na rin sa tinatawag na “New Normal”, ang tradisyunal na Brigada Eskwela ay HINDI isinasagawa upang maging ligtas sa banta ng pandemya.

Alamin sa larawan sa ibaba kung paano nga ba tayo makatutulong sa ating paaralan para sa BRIGADA-ESKWELA 2020 na may temang, “Pagpapanatili ng Bayanihan Tungo sa Kalidad na Edukasyon para sa Kabataan”.