REMOTE ENROLLMENT S.Y. 2020 – 2021

Magandang buhay!

Maaari po kayong makakuha ng LESF (Learner Enrolment and Survey Form) sa dalawang paraan:

1. Makipag-ugnayan sa dating adviser ng inyong anak upang makakuha ng kopya ng form. Ito ay maaring ipadala ng guro gamit ang Facebook messenger o gamit ang Gmail.
2. Maaari po kayong kumuha ng form sa booth na matatagpuan malapit sa gate ng paaralan. Panatilihin lamang po natin ang social distancing.

Para sa karagdagang kaalaman, sundin lamang po ang mga hakbang na nasa larawan.

Leave a Comment